logo
Één bij maakt geen honing!
Landelijke BZK conferentie 2018 | 7 juni 2018 | Nieuwegein | Over een Kansrijk en Weerbaar ID-stelsel

Één bij maakt geen honing!

Landelijke BZK conferentie 2018 over een Kansrijk en Weerbaar ID-stelsel

Op 7 juni vond de landelijke BZK conferentie over het thema identiteit in de digitaliserende wereld plaats. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag, vol met nieuwe kennis, initiatieven en praktijkvoorbeelden. Als terugblik treft u op
www.bzkconferentie-idstelsel.nl/terugblik een beknopt verslag in de vorm van mindmaps van de 10 miniconferenties.

Daarnaast is er een samenvattende impressie in de vorm van een congrescourant en een aantal foto’s.Ook willen we via deze weg alle deelnemers (ruim 400) bedanken voor hun waardevolle en inspirerende inbreng en reacties.

Wilt u meer weten over het thema Identiteit neemt u dan contact op met programmamanager drs. Khalid El Aassaoui MPA CPC
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (khalid.elaassaoui@minbzk.nl).

 

TWITTER mee over ID!

#IDconferentieBZK